Koleje Mazowieckie EN76-015 (Koleje Mazowieckie EN76)

R90 15611 Warszawa Zachodnia peron 8 - Ciechanów

36 5 86 21-05-2020